© 2018 Telek Paprika

Mirođija

Mirođija je poznata kao lekovito ali i kao začinsko bilje. To je bilje sa veoma kratkom vegetacionom vremenom. Mirođija se sadi na pođetku proleća i ubira se već u maju. Gajenje mirođije je izuzetno zahtevno za količinom vlage u zemljištu. Glavnu opasnost pri gajenju mirođije čini brzo rascvetanje biljke. Posle postizanja vegetacione zrelosti biljke u roku par dana prelaze u reproduktivnu fazu i donose ogromne žute cvetove. Rasvetana mirođija nije više podobna za preradu.

 

Od ukupne količine prerađenog peršunovog lista 100% potiče iz sopstvene proizvodnje, što pruža izuzetnu sigurnost  i za preradu, a što je još važniji, i za bezbednost hrane po pitanju ostataka pesticida.

 

Prerada mirođije posle košenja odvija se po sledećim koracima:

  • ručno izdvajanje korova

  • sečenje  - usitnjavanje

  • izdvajanje grubih drški

  • pranje

  • sušenje.

 

Nakon sušenja izdvajaju se drške i izvrši se frakcionisanje listova .

Za frakcionisnje se koriste specijalna sita.

Pre upakovanja u kartone ili vreće izvrši se sterilizacija saturiranom vodenom parom. Sterilizacija garantira potpunu bezbednost hrane, jer uništava sve patogene bakterije a sve ostale eventualne opasne mikroorganizme svede na minimalni broj. 

Ukupna količina govote robe na godišnjem nivou: 100 tona

Najveći potrošači lista mirođije su industrija konzervi i začimbarska industrija.