© 2018 Telek Paprika

CRVENA PAPRIKA

Crvena mlevena začinska paprika je osnovni proizvod našeg preduzeća. Možda nije slučajna koincidencija, da smo svega 15 km udaljeni od manastira u Segedinu (u Mađarskoj) u kojoj je počela masovna proizvodnja začinske paprike.

Tri uslova su bitna za proizvodnju paprike – odgovarajuća sorta paprike, pedološki uslovi i klimatski uslovi.

Kao rezultat više od dvesta godine duge tradicije selekcioniranja je formiran tip mađarske začinske paprike. Ta paprika ima više varijeteta sa zvanično priznatim sortama. Mi proizvodimo dve sorte paprike – HS2 i HS6 – koje su razvijene u horgoškom institutu za selekciju paprike tokom šestdesetih godina prošlog veka.

 

Kooperacija

Deo sirovine se nabavlja iz ugovorene proizvodnje od oko 100  poljoprivrednih gazdinstava. Ovu proizvodnju svojim savetima i veoma strogom kontrolom nadgledaju agronomi preduzeća.

 
 

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

Prednost sopstvene proizvodnje se ogleda u potpunoj kontroli upotrebe hemikalije u proizvodnji. Laboratorijsko ispitivanje ostataka herbicida je veoma skupo, i nije ni moguće ispitivati svaku šaržu pristigle sirovine. Potpune i pouzdane informacije o vrsti, količini i vremenu upotrebe pesticida daje veliki stepen sigurnosti što se tiče bezbednosti hrane.

Agroinžinjeri naše firme vrše pored upravljanja sopstvenom proizvodnjom i kontrolu ugovorene proizvodnje sa poljoprivrednim gazdinstvima. Oni vrše ugovaranje, davaju savete i uputstva za proizvodnju i kontrolišu primenu agrotehničkih mera kod naših kooperanata. Zbog sigurnosti u primenu hemikalije mi ih snabdevamo pesticidima i kontrolišemo upotrebu istih. Naši partneri ugovorom se obavezuju uz striktnu materijalnu odgovornost za pridržavanje uputstva za primenu agrotehničkih mera.

Za planiranje i kontrolu proizvodnje neophodna je detaljna i tačna dokumentacija o proizvodnji.

Za sve naše parcele se vode detaljne evidencije, na osnovu kojih je moguće planiranje plodoreda i biljne zaštite.

Naši inžinjeri pomažu u  vođenju te evidencije i kod gazdinstava.

Kod poljoprivredne proizvodnje kao primarni zadatak se vodi račun o očuvanju životne sredine.

Mi smo svesni, da samo u zdravoj okolini možemo proizvesti zdravu hranu.

Stalno rastuće cene žitarice u svetu i kod nas  su poremetile dugo niz godine formirane cenovne paritete i zbog toga gazdinstva sve manje su voljna proizvoditi začinska bilja za naše potrebe. Kako je nabavka sirovine postala sve neizvesnija, mi smo morali da se sve više oslonimo na sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju. Intenzivno smo ulagali i dalje ulažemo u poljoprivredne kapacitete, kupovali smo zemljišta i poljoprivredne mašine. Sada imamo 300 hektara oranice, kombajne, traktore priključne mašine. U veoma uskoj saradnji sa Zemljoradničkom Zadrugom „Paprika“ iz Martonoša obrađujemo ukupno 900 hektara, od toga na 300 hektara proizvodimo kulture koje se prerađuju na našim sušarama.

 

Sa Zemljoradničkom Zadrugom zajedno uspeli smo da stvorimo jednu tehnološku celinu, koja je omogućila uvođenje savremene proizvodne tehnologije, proširenje mašinskog parka, izgradnju sistema za zalivanje i angažovanje poljoprivrednih stručnjaka. Uloga stručnjaka je veoma važna, oni planiraju, vode i kontroliraju celokupnu proizvodnju. Savremeni mašinski park može značajno da doprinosi bezbednosti hrane. Prskalice velike preciznosti omogućavaju efikasno prskanje uz mnogo manje opterećenje prirode.

 

Za preciznost i delotvornost prskanja mnogo doprinose i GPS aparati u traktorima. GPS uređaji mnogo doprinose preciznosti prskanja, ali veoma važno je i to da u vrućim letnjim danima možemo noću prskati i stime sprečiti oštećenje biljaka usled toplotnih udara.

Zbog uticaja globalnih klimatskih promena raspored padavina na našem kraju postao je veoma neravnomeran, pa zbog toga pri proizvodnji začinskih bilja neophodno obezbediti zalivanje.  

 

Od obrađenih 900 hektara do sada su bila 600 hektara pod zalivanjem, a investicijom tokom 2016. godine u proširenje zalivnog sistema povećava se površina pod zalivanjem za dodatnih 100 hektara.

KONTAKT

  • Facebook Social Icon

PIB: 100787811

Žiro račun: 205-85182-40 Komercijalna Banka ad Beograd

e-mail.: telek1@stcable.net

tel.:  +381 244 880 063

fax.: +381 244 880 064

vlasnik firme: Telek Jožef

direktor: Buš Ištvan

certificat-kosher